Make your own free website on Tripod.com
การเลือกสถานที่เพื่อการเลี้ยงปลาตู้ควรเลือกสถานที่ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้..

            1. ไม่เป็นที่อับแสงแดด หรือมีแสงแดดมากเกินไป เพราะถ้าเป็นที่อับอากาศ หรืออับแสงจะทำให้ปลาสีซีด ไม่แข็งแรง และหากแสงแดดมากเกินไปจะมีผลในการดูแลความสะอาดเพราะน้ำจะเขียวเร็ว เนื่องจากแสงแดดทำให้ตะไคร่น้ำเติบโตเร็ว

           2. ไม่ควรเป็นที่มีเสียงดังอึกทึกครึกโครมหรือเสียงรบกวน เพราะจะทำให้ปลาตกใจ เป็นผลให้ปลาไม่ค่อยกินอาหารและเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ

           3. ไม่ควรตั้งอยู่ใกล้แหล่งสารเคมีที่มีพิษ เพราะจะเป็นอันตรายต่อเจ้าปลาน้อยๆได้

           4. ไม่ควรวางบ่อหรือตู้ไว้บริเวณกลางแจ้งที่เป็นชายคา เพราะน้ำฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดนั้นจะไหลลงมาในบ่อปลา ทำให้ปลาอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

           5. ไม่เป็นที่ที่มีเศษขยะหรือเศษใบไม้ร่วงหล่น เพราะจะทำให้น้ำเน่าเสียง่าย

           6. ควรอยู่ในที่กำบังลมและแสงแดด เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบกระทันหัน

           7. จัดให้มีการระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ และจัดระบบการกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ ควรเปลี่ยนน้ำอย่างสม่ำเสมอ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลา